Získaj kvalitné vzdelávanie bezplatne alebo so zľavou až 80%!

Ak si zamestnaný, nezamestnaný, alebo chceš pracovať na svojom osobnostnom či kariérnom raste, si tu na správnom mieste!

Pre SZČO výnimočne od nás ZĽAVA od 10% až do 40%!

Ako funguje projekt Zručnosti pre trh práce?

Jednoducho!

Vyber si 2 kurzy, ktoré sa ti zídu a podaj prihlášku. Úrad práce ti preplatí:

zo sumy z Akreditovaných kurzov
0 %
zo sumy zo všetkých ostatných kurzov
0 %

Pre žiadateľov, ktorým úrad práce neschváli financovanie, poskytujeme zľavu od 10 - 40%!

OSOBNÉ POZVANIE OD SILVII

PRE KOHO JE PROJEKT URČENÝ?

Projekt je určený pre:

 • Záujemcov o zamestnanie (zamestnaní) – záujmu ZoZ o udržanie sa na trhu práce, zmenu zamestnania, prechod z aktuálnej profesie do budúcej profesia, resp. uplatnenie sa na trhu práce
 • Uchádzač o zamestnanie – podľa § 6 ods.1 zákona o službách zamestnanosti je to občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii úradu ako UoZ ,
 • Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie:
  1. občan mladší ako 26 rokov veku,
  2. občan starší ako 50 rokov veku,
  3. občan vedený v evidencii UoZ menej ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie,
  4. občan, ktorý v období najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie a nevykonával alebo neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,
  5. štátny príslušník tretej krajiny,
  6. občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky podľa §19 zákona o výchove a vzdelávaní,
  7. občan so zdravotným postihnutím,
  8. občan, ktorý ukončil poberanie materského alebo poberanie rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktorý počas poberania materského alebo počas poberania rodičovského príspevku nemal príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti,
 • Mladý uchádzač o zamestnanie (vo veku do 30 rokov (30 rokov mínus 1 deň), ktorý je v situácii NEET),
 • Znevýhodnený mladý uchádzač o zamestnanie.

Projekt nie je určený pre:

 • študentov strednej školy alebo vysokej školy v dennej forme štúdia,
 • poberateľov starobného dôchodku,
 • poberateľov invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku,
 • samostatne zárobkovo činné osoby podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti – samostatne zárobkovo činnou osobou fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu, prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu, vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov, vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu, vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29 zákona o službách zamestnanosti alebo vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58 zákona o službách zamestnanosti.

Projekt je určený pre:

 • Záujemcov o zamestnanie (zamestnaní) – záujmu ZoZ o udržanie sa na trhu práce, zmenu zamestnania, prechod z aktuálnej profesie do budúcej profesia, resp. uplatnenie sa na trhu práce
 • Uchádzač o zamestnanie – podľa § 6 ods.1 zákona o službách zamestnanosti je to občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii úradu ako UoZ ,
 • Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie:
  1. občan mladší ako 26 rokov veku,
  2. občan starší ako 50 rokov veku,
  3. občan vedený v evidencii UoZ menej ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie,
  4. občan, ktorý v období najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie a nevykonával alebo neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,
  5. štátny príslušník tretej krajiny,
  6. občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky podľa §19 zákona o výchove a vzdelávaní,
  7. občan so zdravotným postihnutím,
  8. občan, ktorý ukončil poberanie materského alebo poberanie rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktorý počas poberania materského alebo počas poberania rodičovského príspevku nemal príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti,
 • Mladý uchádzač o zamestnanie (vo veku do 30 rokov (30 rokov mínus 1 deň), ktorý je v situácii NEET),
 • Znevýhodnený mladý uchádzač o zamestnanie.

Projekt nie je určený pre:

 • študentov strednej školy alebo vysokej školy v dennej forme štúdia,
 • poberateľov starobného dôchodku,
 • poberateľov invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku,
 • samostatne zárobkovo činné osoby podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti – samostatne zárobkovo činnou osobou fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu, prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu, vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov, vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu, vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29 zákona o službách zamestnanosti alebo vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58 zákona o službách zamestnanosti.

Aký je postup?

Postupuj podľa nasledovných krokov:

Akreditovaný kurz

Cez projekt pre teba bezplatne!

Akreditovaný kurz

Cez projekt pre teba BEZPLATNE!

Akreditovaný kurz KOUČ104

1799,20 0€
12-dňový intenzívny kurz (104 hod.)
Certifikovaný a akreditovaný kurz
Ideálny pre osobnostný a kariérny rozvoj
Zdokonalíš si svoje komunikačné schopnosti
Alebo sa môžeš rovno stať profi koučom
Školíme osobne v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach

Naše ďalšie kurzy

Cez projekt -80% z ceny kurzu

KOUČ 60

Kurz KOUČ60 je najlepším štartom do sveta koučingu, vďaka ktorému si osvojíte 8 kompetencii kouča podľa ICF a dostanete od nás certifikát s titulom ACPC /Approved Coach by Power Coaching/. Ide o skrátenú verziu kurzu KOUČ 104, ktorá prebieha celá v ONLINE forme.

Level 1 - ACC KOUČ

Staň sa ACC koučom s medzinárodnou certifikáciou od ICF. V tomto programe ti poskytneme a naučíme ťa všetko, čo potrebuješ k prehĺbeniu si koučovacích zručností, maximalizácii osobného či profesionálneho potenciálu, ktoré vedú k priamemu získaniu titulu ACC a splneniu medzinárodných štandardov.

Level 2 - PCC KOUČ

Staň sa PCC koučom s medzinárodnou certifikáciou od ICF. V tomto programe ti poskytneme a naučíme ťa všetko, čo potrebuješ k prehĺbeniu si koučovacích zručností, maximalizácii osobného či profesionálneho potenciálu, ktoré vedú k priamemu získaniu titulu PCC a splneniu medzinárodných štandardov.

Koučovacie metódy
a techniky

Pripravili sme špeciálny kurz, ktorý združuje 3 metódy nápomocné v koučingu. Vďaka ich hlbšiemu štúdiu a častejšiemu praktizovaniu dokážeš koučovať omnoho efektívnejšie a s väčším nadhľadom. Jedná sa o Vzťahový koučing, Tímový koučing a Metodológiu koučingu.

Zvýšenie emocionálnej inteligencie

Komplexný kurz EQ sme precízne zostavili na základe najnovších poznatkov/praxe v oblasti EQ, našich dlhoročných skúseností v oblasti manažmentu a koučingových metód, z ktorých sme vybrali všetko to najúčinnejšie!

Manažér koučom

Naučíš sa, ako využívať techniky biznis koučingu na to, aby sa tvoj biznis či firma posunula z miesta, kde sa práve nachádza, tam, kde chceš, aby bola. Odovzdáme ti naše know-how 13-ročného podnikania. Predovšetkým zapracujeme na tom, aby sa z teba stal líder a zároveň kouč známy schopnosťou pre poskytovanie riešení.

Mentálny koučing trénerov a športovcov

Hľadáš spôsoby, ako zlepšiť svoj športový výkon alebo svojho zverenca? Čo ešte môžeš spraviť, aby si prekonal doterajšie limity? Ako sa zdokonaliť ako mentálny kouč? Ako podchytiť mentálnu prípravu komplexne, si hĺbkovo rozoberieme na tomto špeciálnom kurze, ktorý je 1. svojho druhu na Slovensku!

Konštelácie s figúrkami v praxi

Vnímaš nejaký hĺbkový problém, ktorý sa objavuje občas v tvojej mysli? Alebo ťa prenasleduje celé dni? Aj hlboko ukryté problémy je možné nie len odstrániť, ale dať životu úplne nový rozmer! Pomocou metódy konštelácie vyriešiš problém, s ktorým sa človek trápil možno aj roky.

Fithouse Services

Surprise steepest recurred landlord mr wandered amounted of. Continuing devonshire but considered its. Rose past oh shew roof is song neat.
 • Lessons For Beginners

  Add multiple feature items, set different icons or images for each feature and also give custom links if needed.

 • Pro Workout

  Choose your style from three different layouts and two unique icon background shapes.

 • Shop For Workout

  Show a connector line between each icon, changes its color and style to fit your unique design.

 • Pool Events

  Easily customize every aspect of your list from widget styles but also you can give custom colors to each item as well.

 • Yoga Sessions

  Add multiple feature items, set different icons or images for each feature and also give custom links if needed.

 • Healthy Corner

  Show a connector line between each icon, changes its color and style to fit your unique design.

 • Min Control Room

  Easily customize every aspect of your list from widget styles but also you can give custom colors to each item as well.

 • Spa Center

  Choose your style from three different layouts and two unique icon background shapes.

Power Coaching

Power Coaching je vzdelávacia inštitúcia dospelých, špecialitou je výcvik koučov v kurze KOUČ 104 a ich ďalšia podpora.

Vykonáva aj osobné sedenia: life koučing, business koučing, mentoring, konzultácie, audit a osobnostná diagnostika.

Power Coaching s.r.o. | Mierová 56 | 82105 Bratislava | Slovakia/EU

Web

www.powercoaching.sk

www.powerconsulting.sk

www.powerschool.sk

Kontakt

info@powercoaching.sk

+421948168011

Kontakt

info@powercoaching.sk

+421948168011

© 2024 Created by Power Coaching